Kako poskrbeti za pravično delitev premoženja ob ločitvi?

Ločitev običajno ni lahka. Delitev premoženja ob ločitvi obsega samo skupno premoženje, medtem ko posebno premoženje ni predmet te delitve. Zaradi čustvene prizadetosti, jeze in zamer je to za večino ljudi ena težjih preizkušenj v življenju. Velikokrat sta partnerja tako sprta, da se težko mirno pogovarjata, ampak nenehno obsojata drug drugega in se prepirata. V tej konfliktni in napeti situaciji je delitev skupnega premoženja zato zelo težka, zato se je pametno obrniti na izkušenega pravnika, ki vam bo znal svetovati in pomagati tako, da bo delitev premoženja ob ločitvi čim hitreje izpeljana in čim bolj pravična.

Skupno in posebno premoženje

Posebno premoženje je tisto premoženje, s katerim lahko oseba tudi po razvezi prosto razpolaga, saj ni bilo ustvarjeno v času trajanja zakonske skupnosti ali pa ni vezano na oba zakonca, ampak samo na enega od njiju. Kot posebno premoženje, ki je izvzeto iz delitve ob ločitvi, se upošteva:

– vse premoženje, ki ga je zakonec pridobil že pred sklenitvijo zakonske zveze (na primer, da je eden od partnerjev samostojno kupil nepremičnino že pred poroko),

– podedovano premoženje enega od zakoncev oziroma partnerjev,

– invalidnina ali preživnina, ki jo je prejemal eden od partnerjev

– različno drugo premoženje, ki je vezano samo na enega od partnerjev.

Ali se skupno premoženje ob ločitvi res deli na pol?

Zakonsko je določeno, da je skupno premoženje, nastalo v zakonski zvezi, last obeh zakoncev v enakem deležu, torej se ga ob ločitvi lahko razdeli tako, da vsak od partnerjev dobi polovico. Vendar pa taka delitev ni vedno pravična, saj je lahko eden od zakoncev v skupno premoženje vlagal veliko več kot drugi.

Delitev premoženja ob ločitvi je lahko tako pravična le, če se upošteva prispevke obeh zakoncev v skupno premoženje in nato vsak od njiju prejme sorazmeren delež glede na svoja vlaganja vanj. Delitev premoženja ob ločitvi na pol tako nikakor ni edina možnost, ampak je možno premoženje razdeliti tudi drugače, če eden od zakoncev dokaže, da mu pripada večji delež. Lahko pa se partnerja tudi sporazumno dogovorita za kakršno koli delitev želita.

delitev premoženja ob ločitvi certifikat

Kolikšen delež skupnega premoženja vam pripada?

To, kolikšen delež skupnega premoženja vam ob ločitvi pripada, je odvisno od različnih dejavnikov, predvsem pa od vašega prispevka v skupno premoženje v času trajanja zakonske zveze. Pa tudi od dogovora med zakoncema, če se za to dogovorita sporazumno. V primeru, ko to ni možno, pa je ugotavljanje, kaj spada v skupno premoženje in kaj vse obsega, ter to, kolikšen delež tega skupnega premoženja pripada vsakemu od zakoncev, lahko zapleten proces, pri katerem je nujna pravna pomoč. Strokovnjak za premoženjsko pravo vam bo pomagal, da boste prišli do tolikšnega deleža skupnega premoženja, kot vam zakonsko pripada. Tako bo delitev premoženja ob ločitvi res najbolj pravična.

Kako ovrednotiti prispevek v gospodinjstvu?

V primeru, da je eden od zakoncev k povečanju skupnega premoženja pripomogel na drugačen način, kot je na primer to, da je prispeval svoj čas, ki ga je namenjal gospodinjstvu, vzgoji otrok itd., je to treba finančno ovrednotiti. Tako se lahko tudi prispevek v gospodinjstvu upošteva pri delitvi skupnega premoženja ob ločitvi.

Kaj vse se upošteva pri delitvi premoženja ob ločitvi?

Zmotno je prepričanje, da delitev premoženja ob ločitvi obsega le denarno oziroma materialno premoženje, saj se pri določitvi deležev skupnega premoženja upoštevajo prav vsi prispevki, četudi je nekdo za skupno dobro prispeval svoj čas, drugi pa prislužen denar. Pri delitvi premoženja ob ločitvi se tako upošteva:

– plače in ostali dohodki obeh zakoncev,

– dobiček morebitnih podjetij,

– premično in nepremično premoženje,

– pomoč drugemu zakoncu,

– prispevek v gospodinjstvu,

– skrb za varstvo in vzgojo otrok itd.

Pazite, da pri delitvi premoženja ob ločitvi ne boste oškodovani!

Če se ločujete, potem je to za vas naporen čas. Še huje pa je, če se z bivšim partnerjem ne moreta dogovoriti glede delitve premoženja ali pa imate občutek, da vas hoče pri tem oškodovati, da bi dobili manj, kot vam pripada. Velikokrat se tudi zgodi, da se eden od partnerjev, ki se ločuje, sploh ne zaveda, kaj vse šteje v skupno premoženje in da je pri tem treba upoštevati tudi nematerialne prispevke.

 

Zaradi tega marsikdo prehitro podpiše sporazum o delitvi premoženja, čeravno bi z drugačnim dogovorom ali v primeru, ko bi o delitvi premoženja po ločitvi odločalo sodišče, prejel znatno večji delež. Zato se je treba v primeru ločitvenega postopka in pri delitvi premoženja po njem zavedati, da:

– se v delež skupnega premoženja šteje tudi to, da ste skrbeli za otroke in jih vzgajali, opravljali vsa gospodinjska opravila itd.

– se lahko skupno premoženje razdeli na različne načine in razdelitev, ki jo predlaga bivši partner ali njegov odvetnik ni nujno najboljša za vas,

– da se vam pri delitvi premoženja, ne glede na to, ali je ta sporazumna ali ne, splača kontaktirati pravnika za premoženjsko pravo in se pozanimati o svojih pravicah.

Delitev premoženja ob ločitvi – kako se delijo leasingi, krediti in dolgovi?

Predvsem pa se običajno zaplete, ko so predmet delitve tudi krediti, leasingi in različni dolgovi – če je zanje odgovoren vaš bivši partner, ni prav, da morate finančno breme za njegovo nespametno početje tudi po ločitvi nositi vi. Prav tako je treba ustrezno razdeliti finančno breme skupnih kreditov in leasingov, pri čemer se hitro lahko zaplete, saj ni vedno lahko dokazati, kolikšen delež že odplačanega zneska je prispeval kakšen od partnerjev. V takšnih primerih je za pravično razdelitev vseh finančnih obveznosti in preostalega skupnega premoženja zato nujno poiskati pravno pomoč.

Brezplačno pravno svetovanje glede zadeve delitev premoženja ob ločitvi

Če potrebujete nasvet ali pomoč pri delitvi premoženja ob ločitvi, vam lahko pomaga Pravna pisarna Planinšec (https://www.visokaodskodninaplaninsec.si/visina-odskodnine/ostale-odskodnine/delitev-premozenja). Pokličite jih ali jih pišite in dobili boste strokoven brezplačen nasvet, kako ravnati v vaši situaciji. Prav tako pa vam lahko nudijo strokovno pravno pomoč po zelo ugodni ceni, saj se trudijo za čim večjo dostopnost pravnih storitev prav vsem, ki jih potrebujejo. Zato imajo tudi svoje pisarne v različnih krajih po Sloveniji – v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu itd., kar pomeni, da jih boste brez težav obiskali. Če bi torej radi poskrbeli za pravično delitev premoženja ob ločitvi, je Pravna pisarna Planinšec zagotovo pravi naslov.