Ločitev in ločitveni postopek

Ločitev ali razveza zakonske zveze je postopek, s katerim zakonca uradno zaključita svoj zakon. Na žalost je ločitev pogosto povezana z neprijetnimi čustvi, ki zameglijo razum. Da bi se stranke izognile nesporazumom in slabi volji, je smiselno, da se pred ločitvijo dobro informirajo o bistvenih sestavinah ločitve in samega postopka.

Poznamo več postopkov ločitve – v grobem se ločitev deli na sporazumno in nesporazumno obliko. Pri izbiri oblike ločitve morajo stranke dobro poznati prednosti in slabosti ene ali druge ter se odločiti skladno s svojimi preferencami. Ob tem jim je lahko precej v pomoč pravna podpora odvetnika za ločitve.

Kako poteka sporazumna ločitev?

Najpogosteje oziroma v večini primerov je najbolj smiselna sporazumna ločitev. Ta postopek se zaključi relativno hitro, odvetnik pa bo skušal doseči dogovor med zakoncema. Strankama bo z več vidikov predstavil prednosti dogovora, ki je sporazumen, hrkati pa pojasnil, zakaj je takšna oblika ločitve stroškovno kar najbolj učinkovita. V kolikor se stranki odločita za sporazumno ločitev, se ta predlog odda na sodišče. Morata pa predlogu priložiti tudi njun skupen dogovor o pomembnih stvareh, ko je na primer tudi skrb in vzgoja skupnih mladoletnih otrok. Ne pozabimo na dogovora o delitvi premoženja ter o plačevanju preživnine.

Kakšni so stroški sporazumne ločitve?

Kot že omenjeno, je sporazumna oblika ločitve bistveno boljša izbira kot ločitev s tožbo, predvsem zaradi njene stroškovne učinkovitosti. Stroški sporazumne ločitve so odvisni od notarske tarife, v praksi pa se cene gibljejo med 50 in 600 evri. Cena je odvisna tudi od vrednosti skupnega premoženja zakoncev. Vključeni so tudi stroški sodne takse, ki znašajo 40 evrov in na podlagi katerih se izpelje sama ločitev. Sporazum o preživljanju otrok in delitvi premoženja mora biti nujno zapisan v obliki notarskega zapisa, ki za zakonca predstavlja dodaten strošek.

Kako pa je v primeru ločitve s tožbo?

Če zakoncema nikakor ne uspe doseči sporazumnega dogovora, sledi ločitev s tožbo oziroma nesporazumna ločitev. Zanjo velja, da ima precej pomanjkljivosti, saj se lahko zavleče tudi do nekaj let, zakonca pa morata zanjo odšteti precej več denarja. Nesporazumna ločitev se prične z oddajo predloga za ločitev. Stroški samega postopka so odvisni od kompleksnosti postopka in volje strank, da se dogovorita o bistvenih sestavinah. Če zakoncema uspe najti skupni jezik že v prvi obravnavi, velja, da so stroški nižji. Seveda pa je pomembno tudi, kakšnega odvetnika si izberete za zastopanje.

Stranke se morajo zavedati, da vsaka ločitev sloni na svojih karakteristikah in značilnostih, saj je vsak zakon edinstven.

Na kakšen način se deli premoženje med zakoncema?

Pomembno vprašanje, vezano na postopek ločitve, se nanaša na delitev skupnega premoženja ob ločitvi. Ta se izvede na podlagi pogodbenega premoženjskega režima. Postopek se lahko izpelje dokaj hitro, če se zakoncema uspe dogovoriti o premoženjskih razmerjih, ki bodo veljala po ločitvi. Če to ni mogoče, nastopi delitev premoženja na podlagi zakonitega premoženjskega režima. Ta oblika delitve se izvede na sodišču, za pomoč pa je gotovo smiselno prositi tudi odvetnika za ločitve. Slednji strankama predstavi realne možnosti glede delitve premoženja. Za delitev premoženja velja, da se najprej v premoženjsko maso všteje celotno premoženje, ki sta ga zakonca ustvarila v času skupnega življenja. V skupno premoženje se na primer ne vštevajo darila in dediščina, ki jih je prejel eden izmed zakoncev. Če je imel drugi zakonec višjo plačo, sodišče pri tem upošteva tudi skrb za dom in družino.

Na kakšen način se dodeli skrbništvo nad skupnimi otroki?

Če sta imela zakonca skupne mladoletne otroke, se morata pred vložitvijo predloga za razvezo nujno oglasiti na posvetovalnem razgovoru na Centru za socialno delo. Center izvede pogovor z zakoncema in otroki ter napiše svoje mnenje, ki se ga nato priloži k predlogu za ločitev. Starša se lahko odločita za deljeno skrbništvo, kar pomeni, da enako skrbita za mladoletne otroke. Tako se dopolnjujeta pri skrbi in negi za svoje otroke, nobeden od njiju pa ne plačuje preživnine. Poleg omenjene opcije lahko skrbništvo dobi le eden od staršev. V tem primeru mora drugi zakonec za otroka plačevati preživnino ter ima z njim stike skladno z dogovorom. Pri odločanju je bistvenega pomena, da otroci nikakor niso oškodovani, s tem namenom pa sodišče upošteva mnenje Centra za socialno delo.

Kaj je predporočna pogodba?

Predporočna pogodba je posebna vrsta pogodbe, ki zakoncema omogoča zavarovanje v zvezi z delitvijo premoženja v primeru ločitve. Pametno jo je skleniti, v kolikor bi imel eden od zakoncev precej več premoženja od drugega ter bi želel to premoženje zavarovati. Predporočna pogodba natančno definira, kako bi se v primeru ločitve to premoženje razdelilo, na ta način pa zakonca razjasnila čisto vse podrobnosti, ki so povezane s postopkom ločitve. To pogodbo ima sicer pri sebi notar.

Ali vam lahko v procesu ločitve pomaga odvetnik?

Ločitev je pogosto neprijetna tako za zakonce kot tudi za otroke. Da bi se zakonca izognila neprijetnim situacijam, otroci pa bi bili čim manj vpleteni v neprijeten ločitveni postopek, vam svetujemo, da se o vseh možnostih posvetujete z odvetnikom za ločitve. Ogromno vam lahko v samem procesu pomaga že Center za socialno delo, ki vas usmerja in svetuje, a le pri temah, ki so povezane z otroki. Na drugi strani pa odvetnik za ločitve poskrbi, da se celoten postopek izpelje kar se da hitro in brez nepotrebnih zapletov. Nanj se lahko obrnete v primeru, ko se vam porodijo vprašanja ali pa želite le njegovo pravno podporo.

Vsak odvetnik za ločitve bo najprej skušal doseči spravo med zakoncema. To pomeni, da se bo po najboljših močeh potrudil, da se izpelje sporazumna ločitev, ter bo na ta način prihranil denar in čas strank. Bistveno je, da so stranke seznanjene z vsemi prednostmi sporazumne ločitve in da se dobro zavedajo slabosti ločitve s tožbo.

Stranke se morajo zavedati, da vsaka ločitev sloni na svojih karakteristikah in značilnostih, saj je vsak zakon edinstven. Primerjanje z drugimi tako ni smiselno, saj ima vsak par popolnoma individualen primer. Naloga odvetnika na drugi strani pa je, da prepozna lastnosti svojih strank ter jih usmerja na način, da bo ločitev izpeljana hitro in brez nepotrebnih dodatnih stroškov.

Dober odvetnik za ločitve je empatičen, ampak zna na situacijo pogledati objektivno. Pomembno je, da postopek ločitve vodi racionalno ter je ažuren in odziven. Njegova vloga pri sami ločitvi je zelo pomembna, saj je navadno ravno odvetnik tisti, ki najde najboljšo in najhitrejšo rešitev. Strankam mora pomagati razumeti širšo sliko in jim podati realen pogled na njihovo situacijo.