Male čistilne naprave – Kako delujejo in kaj pričakovati?

Precejšen del Slovenije je prepoznano kot območje, ki zahteva posebno varovanje vodnih virov. Zaradi tega, je postalo ključno uvesti učinkovite rešitve za biološko čiščenje odpadnih voda. V preteklih desetletjih so se odpadne vode pogosto brez nadzora izpuščale v zemljo, zdaj pa je že nekaj let z zakonom prepovedano odpadno gospodinjsko vodo spuščati v naravno okolje brez predhodnega čiščenja. Prav temu pa so namenjene male čistilne naprave, ki so idealna rešitev za gospodinjstva, če nimajo možnosti priklopa na javno komunalno infrastrukturo. Njihova majhnost, preprosta uporaba, nizka poraba energije ter odsotnost neprijetnih vonjav ob pravilni uporabi so razlogi, zaradi katerih so male čistilne naprave prava izbira za vsak dom. Na ta način lahko vsak od nas prispeva k varovanju okolja in k čistejši prihodnosti. V tem članku vam predstavimo delovanje biološke male čistilne naprave in odgovorimo na najpogostejša vprašanja.

Male čistilne naprave – prednosti in vrste naprav

Male čistilne naprave so naprave za čiščenje odpadnih voda, ki so zasnovane za manjše skupnosti, gospodinjstva ali objekte, kjer je manjša količina odpadnih voda, ki se proizvede vsak dan. Namenjena je odstranjevanju nečistoč, onesnaževal in mikroorganizmov iz odpadnih voda, da se zagotovi varno odvajanje v okolje ali ponovna uporaba vode.

Male čistilne naprave delujejo na podoben način kot večje komunalne čistilne naprave, vendar so veliko manjše in običajno zasnovane za nižje obremenitve. Obstaja več vrst malih čistilnih naprav, kot so biološki, mehanski in kombinirani sistemi.

Biološke male čistilne naprave običajno uporabljajo mikroorganizme, kot so bakterije in alge, za razgradnjo organskih snovi v odpadnih vodah. Mehanske male čistilne naprave uporabljajo filtre in druge fizikalne procese za odstranjevanje trdnih delcev in suspendiranih snovi. Kombinirane male čistilne naprave združujejo biološke in mehanske procese za učinkovitejše čiščenje odpadnih voda.

Prednosti male čistilne naprave vključujejo nižje stroške namestitve in vzdrževanja, ter manjši prostorski odtis. Zaradi teh lastnosti so zelo uporabne za manjše skupnosti, oddaljene lokacije ali območja, kjer ni na voljo možnosti priklopa na javno kanalizacijo. Ob uporabi male čistilne naprave je pomembno zagotoviti, da se male čistilne naprave pravilno vzdržujejo in upravljajo, da zagotovimo učinkovito delovanje in varno odvajanje čiščene vode v okolje.

Male čistilne naprave Solido SMART

Zahvaljujoč inovativnemu sistemu Solido SMART lahko zdaj biološko čistilno napravo preprosto namestite v betonski rezervoar – 2 do 10 (PE).

Glavne značilnosti naprave Solido SMART v betonskem rezervoarju vključujejo:

– Kompaktna enota v rezervoarju omogoča optimalno izrabo prostora in enostavno namestitev.
– Preprost dostop za odvzem vzorca, kar olajša vzdrževanje in spremljanje delovanja sistema.
– Povratna zračna avtomatika poskrbi za učinkovito delovanje sistema z optimalno porabo energije.
– Neposredna aeracija v celi posodi zagotavlja učinkovito čiščenje odpadnih voda.

Betonski rezervoar je opremljen z betonskimi revizijskimi pokrovi, vendar priporočamo LTŽ pokrove, če nameravate namestiti čistilno napravo na povozne površine, kot so parkirišča ali dvorišča. Naprava že vključuje priključke s presekom 110 mm, ki so opremljeni s tesnili za zagotovitev tesnega in varnega delovanja. Ta naprava je idealna tudi za vgradnjo v mokrem okolju.

Učinkovito čiščenje odpadnih vod in izstopa zaradi svoje energetske varčnosti ter zmanjšanja odpadnega mulja.

Katere stvari ne smejo priti v male čistilne naprave?

Betonske male čistilne naprave so namenjene čiščenju odpadnih voda iz gospodinjstva. Pri uporabi čistilne naprave je izjemno pomembno, da v odtoke ne boste metali stvari, ki bi lahko povzročile okvare ali zmanjšale njeno učinkovitost. Naslednje netopne snovi in predmeti ne smejo priti v betonsko čistilno napravo: lasje, ostanki hrane, različni tekstili (npr. tkanine, oblačila), pripomočki za menstruacijo in kondomi, živalska gnojnica, deževnica, olja in maščobe, velike količine soli, vroča voda, barve in topila, lugi, kisline in drugi strupi, umetna gnojila, voda iz bazena…
Če se želite izogniti potencialnim popravilom ali zgodnji zamenjavi naprave, vam svetujemo, da zagotovite, da nobena od naštetih zgornjih snovi ali predmetov ne najde poti do vaše čistilne naprave. Pravilna uporaba male čistilne naprave je ključnega pomena za njeno učinkovito delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Kako veliko čistilno napravo izbrati?

Izračun pravilne velikosti male čistilne naprave za vaše gospodinjstvo je odvisen od več dejavnikov, med katerimi sta glavna velikost gospodinjstva in dnevna količina odpadne vode. Pri izbiri najustreznejše čistilne naprave je ključno upoštevati populacijski ekvivalent, ki je enota za izražanje dnevnega onesnaženja vašega gospodinjstva.

Za natančnejše informacije o primerni velikosti male čistilne naprave glede na vaše potrebe, vas vabimo, da se obrnite na podjetje Gorec. Njihova ekipa vam bo z veseljem in strokovno svetovala ter vam pomagala izbrati optimalno čistilno napravo, ki bo učinkovito predelala odpadne vode vašega gospodinjstva. Pravilno izbrana čistilna naprava bo zagotovila nemoteno delovanje sistema ter okolju prijazno in ekonomično odstranjevanje odpadnih voda.

Zakaj so male čistilne naprave Solido SMART učinkovite?

Ta inovativna rešitev za učinkovito čiščenje odpadnih vod izstopa zaradi svoje energetske varčnosti in zmanjšanja odpadnega mulja. To pomeni, da te male čistilne naprave delujejo v betonskem rezervoarju po principu enoprostorskega SBR sistema, kar omogoča, da se primarno in sekundarno usedeno blato obdelujeta istočasno v eni posodi. To omogoča zmanjšanje odpadnega mulja in preprečuje nastanek neprijetnih vonjav.

Krmilni sistem omogoča 12-urni cikel delovanja, v katerem rezervoar deluje kot reaktor in zalogovnik aktivnega blata hkrati. S tem je zagotovljen optimalen izkoristek celotnega volumna naprave.

Funkcije prezračevanja in mešanja so izvedene s pomočjo dveh cevnih prezračevalcev, medtem ko se očiščena voda dviguje in izpušča s pomočjo cevne črpalke. Centralni kompresor dovaja zrak za nemoteno delovanje sistema.

Betonski rezervoar omogoča vgradnjo čistilne naprave Solido SMART v različna okolja – suha ali mokra – saj prisotnost podtalnice ne predstavlja težav. Poleg tega je primerna tudi za zahtevnejša geomehanska okolja, saj je konstrukcija naprave stabilna in trpežna.

S temi izboljšavami so male čistilne naprave Solido SMART odlična izbira, saj so pridobile zaupanje več kot 15000 zadovoljnih strank po vsem svetu…za učinkovito in okolju prijazno čiščenje odpadnih vod, ter za zagotavljanje čistega okolja brez neprijetnih vonjav.

Čiščenje vode v 4 korakih – male čistilne naprave Solido SMART

Betonska čistilna naprava deluje v štirih korakih, ki zagotavljajo učinkovito čiščenje odpadne vode:

Prezračevanje. Med postopkom prezračevanja naprava s pomočjo pihala intervalno dovaja zrak, ki oskrbuje mikroorganizme s kisikom. S tem se zagotovi ustrezno mešanje vode v posodi, kar omogoča, da mikroorganizmi učinkovito razgradijo organske snovi v odpadni vodi.

Denitrifikacija. Ta faza je odgovorna za izločanje dušika iz vode. Mikroorganizmi v napravi obdelujejo dušikove spojine in jih pretvarjajo v inertni plin, s čimer se zmanjša količina dušikovih spojin v iztokih odpadne vode. Intervale te faze lahko nastavljate po želji do največ 60 minut.

Sedimentacija. Po končani denitrifikaciji se začne 90-minutna faza sedimentacije. Med to fazo se prekine dovajanje kisika in mešanje vsebine, kar omogoča, da se sedimenti (blato) posedejo na dno posode. S tem se loči čista voda od usedlin, kar je ključnega pomena za nadaljnjo obdelavo.

Črpanje. Po končani sedimentaciji nastopi faza črpanja, v kateri se čista voda izčrpa iz naprave in se shrani v zbirni posodi. V tej fazi se izčrpa le tolikšna količina vode, kolikor jo v napravo priteče od zadnjega cikla oziroma izčrpavanja. Ta korak zagotavlja, da je očiščena voda pripravljena za nadaljnjo uporabo ali izpust v okolje.

Betonska čistilna naprava deluje v štirih korakih, ki zagotavljajo učinkovito čiščenje odpadne vode.

Zakaj izbrati male čistilne naprave Solido SMART?

Male biološke čistilne naprave Solido SMART so prava izbira, saj združujejo učinkovitost, trajnost in ekonomičnost v enem kompaktnem paketu. Njihova inovativna tehnologija omogoča učinkovito čiščenje odpadnih voda na decentraliziran način, kar pomeni manjši vpliv na okolje in nižje stroške obratovanja. Poleg tega enostavna namestitev, upravljanje in majhna potreba po vzdrževanju še dodatno olajšajo odločitev za tovrstno čistilno napravo. Z njihovo pomočjo lahko učinkovito prispevate k ohranjanju naravnih virov in skrbite za čisto okolje, saj zmanjšate negativne vplive naših odpadnih voda na vodne vire. Nakup male biološke čistilne naprave Solido SMART je zato pametna izbira za vsakogar, ki je odgovoren do narave in želi preprosto, učinkovito in ekonomično napravo za svoje gospodinjstvo.