Antidepresivi so sodobna zdravila, ki pomagajo telesu pri vzpostavitvi biokemičnega in hormonskega ravnovesja

Depresija, anksioznost, nemir, paranoja, praznina v duši, brezvoljnost in brezsmiselnost. Če ste karkoli od tega že doživeli, potem veste, kako grozljivi občutki so to in kako nemočnega se počuti človek v taki situaciji. Gre za simptome bolezni, ki ji pravimo depresija. Depresija je bolezen, ki jo povzroča nepravilno delovanje možganskih celic in posledično se poruši biokemično ravnovesje v telesu, kar privede do izbruha bolezni depresije.

Depresija se v sodobni medicini zdravi na dva načina, s pogovorom in z razreševanjem težav v posameznikovem življenju na eni strani, ter z zdravili, ki jih imenujemo antidepresivi, na drugi strani. Po navadi ne gre zgolj za eno ali drugo obliko zdravljenja, pač pa se obe obliki najpogosteje kombinirata, saj se le na tak način lahko doseže dolgoročna ozdravitev bolnika.

Antidepresivi so sodobna zdravila, ki pomagajo telesu pri vzpostavitvi biokemičnega in hormonskega ravnovesja, kar posledično pripelje do boljšega občutka, večjega zadovoljstva in večje sreče v življenju. Poznamo jih več vrst, uporabljajo pa se glede na intenzivnost depresivne epizode ter glede na simptome, ki so se ob epizodi pojavili. Prav tako je od vsakega posameznika odvisno, kako bo na določeno zdravilo njegovo telo reagiralo. Nekateri določeno zdravilo dobro sprejmejo, drugi pa malo manj, zato mora zdravnik pozorno spremljati napredovanje zdravljenja in v primeru težav zamenjati zdravilo. Na trgu je precej tovrstnih zdravil, zato je zamenjava vedno možna.

Antidepresivi v možganskih celicah spodbujajo prenos informacij in s tem izboljšujejo posameznikovo počutje. Eden izmed najpomembnejših prenašalcev je seratonin. Če nivo seratonina v telesu pade, je velika verjetnost pojav depresije. Seratonin se v organizmu tvori takrat, kadar smo zadovoljni. Na sprehodu v naravi, pri ukvarjanju s športom, pri druženju s prijatelji in ljubljenimi. Če pa pridemo v situacijo, ko s svojim življenjem na splošno nismo zadovoljni, ne glede na to, kako naše življenje deluje navzven, se nastajanje seratonina v telesu zmanjša in lahko pade pod mejo, ki je potrebna za normalno delovanje. Takrat pa lahko nastopi bolezen depresija.

antidepresivi dekle

Antidepresivi ne delujejo takoj. Potrebno je nekaj časa, da se receptorji v možganih, ki so se zaradi našega nezadovoljstva izpraznili, ponovno napolnijo s seratoninom in začnejo opravljati svojo funkcijo. To po navadi traja vsaj teden ali dva, v določenih primerih tudi do šest tednov ali več. Zato se mora bolnik tega zavedati in ne sme predčasno prekiniti jemanja antidepresivov, ker se mu pač zdi, da ne delujejo. Po začetnem obdobju, ko antidepresivi začnejo delovati, pa je potrebno njihovo jemanje vsaj 6 mesecev ali več. Med tem časom je seveda priporočljivo sodelovanje s strokovnjaki, da vsak posameznik poskuša odkriti vzroke nastanka depresije in jih poskuša s svojim delovanjem in z določenimi spremembami v svojem življenju tudi odpraviti v čim večji meri.

Antidepresivi ne povzročajo odvisnosti, tako kot na primer pomirjevala, zato jih lahko dolgotrajno uporabljamo. Prav tako ne vplivajo negativno na naš organizem in skorajda nimajo stranskih učinkov. Stranski učinki se lahko pojavijo le na začetku jemanja zdravila, ko se lahko simptomi depresije v prvih nekaj dneh še poslabšajo, pride lahko do manjših težav s pritiskom in apetitom. Lahko pa zdravila povzročajo povečan apetit ves čas uporabe, prav tako lahko v določenih primerih vplivajo na spolno slo in spolno funkcijo.

Kot smo že omenili, antidepresivi dolgoročno uspešno pomagajo pri zdravljenju simptomov depresije, kot so žalost, strah, brezvoljnost, paranoja, utrujenost in podobno, ne morejo pa vplivati na vzroke, ki so pripeljali do začetka bolezni. Zato je za uspešno zdravljenje depresije poleg zdravil potrebna tudi psihološka pomoč, kjer bolnik razišče svoje življenje, prepozna težave, ki so ga pripeljale do tega, da je zbolel in te težave poskuša s pomočjo strokovnjakov, družine in prijateljev, v čim večji meri odpraviti. Vedno to seveda ni možno, saj na naše življenje vpliva veliko različnih dejavnikov, na katere imamo, ali pa tudi nimamo vpliva. Vendar pa se nekateri bolniki kljub vsemu odločijo za precejšnje spremembe v svojem življenju in na ta način temeljito odpravijo vzroke bolezni.

Seveda pa so antidepresivi izjemno pomembna pomoč pri umirjanju akutnih simptomov depresije, da se pacient lahko umiri, da ne živi več v strahu in paranoji, ter da zbere moč in voljo za spopadanje s svojimi težavami, ki so ga pripeljale do razvoja bolezni. Zdravila pri tem igrajo neprecenljivo voljo, saj bolnikom vrnejo voljo do življenja in samozavest, da se pogumneje in bolj odločno lotijo reševanja svojih težav in na ta način dolgoročno odpravijo razloge za nastanek tako hude bolezni, kot je depresija.