Kakšne možnosti imajo izbrisani delničarji, da pridejo do odškodnine?

 

Izbrisani delničarji Nova KBM, NLB, Factor banke, Probanke, Abanke in Banke Celje, ki so v letih 2013 in 2014 zaradi sanacije slovenskih bank oziroma ukrepov Banke Slovenije, izgubili svoje delnice, imajo sedaj možnost, da pridejo do odškodnine,. Visoka odškodnina Planinšec vam pri tem lahko učinkovito pomaga, zato se čim prej obrnite na nas, da vam pomagamo priti do denarnega nadomestila ali odškodnine za izbrisane delnice po izvensodni ali sodni poti.

Pavšalno nadomestilo ali tožba za uveljavljanje odškodnine

Decembra 2019 je začel veljati novi zakon, ki določa možne izvensodne ali sodne postopke, s katerimi lahko izbrisani imetniki delnic pridejo do nadomestila ali odškodnine za izgubljen vložek v delnice. Gre za Zakon o postopkih sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSCIKOB), ki je začel veljati 19. 12. 2019. Omenjeni zakon razlaščenim lastnikom kvalificiranih obveznosti bank nudi dve možnosti za to, da dobijo povrnjen vložek v delnice.

Vložek lahko dobijo povrnjen v celoti ali v 80 % vrednosti. Izbrisani vlagatelji imajo namreč na voljo vložitev zahtevka za pavšalno nadomestilo, s katerim dobijo povrnjene do 80 % vrednosti, ki so jo vplačali pri nakupu delnic, lahko pa se odločijo tudi za vložitev tožbe, s katero zahtevajo povračilo celotne vrednosti svojega vložka.

Zahtevek za pavšalno nadomestilo – izbrisani delničarji, na voljo imate le 3 mesece časa

Ena od možnosti, ki jo imajo razlaščeni imetniki delnic, je ta, da na Banko Slovenije oddajo zahtevek za pavšalno nadomestilo. Pri tem veljajo nekatere omejitve, ki jih je dobro poznati, preden se odločite za to možnost:

– zahtevek za pavšalno nadomestilo je treba oddati v treh mesecih od dneva uveljavitve ZPSCIKOB, kar pomeni, da je čas za to le do sredine marca 2020,

– pavšalno nadomestilo lahko znaša le do 80 % vrednosti, ki jo je ob nakupu delnic vplačal vlagatelj,

– denarno nadomestilo lahko prejmejo le fizične osebe, katerih bruto dohodek v letu 2013 ni presegal 18.278,16 evrov.

izbrisani delničarji napis

 

Če bi se kot izbrisani delničarji odločili za vložitev zahtevka za pavšalno denarno nadomestilo, vam pri tem lahko pomaga Visoka odškodnina Planinšec. Naši pravni strokovnjaki za vas lahko pripravijo zahtevek, vam svetujejo glede postopka, odgovorijo na vsa vaša vprašanja ter zberejo tudi vso potrebno dokumentacijo. Zahtevek za pavšalno nadomestilo mora namreč vsebovati:

– osebno ime, naslov in davčno številko vlagatelja,

– pogodbo o nakupu na dan izdaje (potrdilo o vpisu ob izdaji),

– identifikacijske znake instrumentov (izdajatelj, ISIN, število, vrednost ob izdaji),

– potrdilo o izbrisu oziroma prenehanju instrumentov na podlagi odločbe Banke Slovenije,

– podatek o bruto dohodku vlagatelja v letu 2013,

– številko transakcijskega računa vlagatelja,

– izjavo, da je seznanjen s kazenskimi posledicami predložitve ponarejene listine.

Pred vložitvijo zahtevka je dobro biti seznanjen tudi z nadaljevanjem postopka, prav tako pa je pametno premisliti, ali ne bi bilo v vašem primeru morda bolj smiselno vložiti tožbe, s katero lahko dobite povrnjeno celotno vrednost vložka v delnice. Pri tej odločitvi vam na podlagi svojega pravnega znanja in dolgoletnih izkušenj z odškodninskimi in različnimi drugimi postopki lahko svetuje tudi Visoka odškodnina Planinšec.

Z vložitvijo tožbe na sodišče lahko zahtevate povračilo celotne vrednosti delnic

Nekdanji imetniki delnic NLB, NKBM, Factor banke, Banke Celje, Abanke in Probanke, katerih delnice so bile razlaščene in ki želijo dobiti povrnjeno celotno vrednost delnic, kakršno so plačali ob njihovem nakupu, lahko na sodišče vložijo tožbo za uveljavljanje odškodnine. Rok za vložitev tožbe je 7 mesecev od objave o vzpostavitvi virtualne podatkovne sobe, kot to določa ZPSCIKOB. Vzpostavitev virtualne podatkovne sobe po objavljena v Uradnem listu, predvidoma pa bo do tega prišlo v marcu 2020. Izbrisani delničarji bodo tako tožbo za uveljavljanje odškodnine za razlaščene delnice vložili predvidoma do konca leta 2020. Pred tem je treba zbrati vso potrebno dokumentacijo in se na tožbo ter postopek na sodišču čim bolje pripraviti, zato je ključno, da izbrisani delničarji, ki razmišljajo o tožbi, čim prej poiščejo pomoč odvetnika, ki jim bo pomagal in svetoval pri vseh nadaljnjih postopkih.

Kakšna odškodnina pripada razlaščenim imetnikom delnic NKBM in drugih bank?

Višina odškodnine ali denarnega nadomestila, ki jo lahko v skladu z novim zakonom dobijo izbrisani delničarji, je odvisna od različnih dejavnikov. V prvi vrsti je odvisna od tega, koliko so plačali za delnice bank ob njihovem nakupu, pa tudi od tega, ali se odločijo za vložitev zahtevka za pavšalno nadomestilo ali za tožbo. Z vložitvijo zahtevka za pavšalno nadomestilo namreč lahko izbrisani imetniki delnic dobijo povrnjene največ do 80 % vplačane vrednosti delnic, s tožbo pa celotno vrednost, ki so jo plačali ob njihovem nakupu. Točen izračun predvidene odškodnine ali denarnega nadomestila, ki ga lahko dobite s sodnim ali izvensodnim postopkom, pa vam lahko pomagajo izračunati naši pravni strokovnjaki, ki vam bodo znali tudi svetovati pri tem, kateri postopek bi bil za vas najbolj primeren.

 

Visoka odškodnina Planinšec vam nudi vso potrebno pravno pomoč

Izbrisani delničarji, ki bi radi dobili ustrezno denarno nadomestilo ali odškodnino, se lahko obrnejo na naše odvetnike, ki jim bodo nudili vso potrebno pravno pomoč na tem področju. Pri tem naj vas plačilo naših pravnih storitev prav nič ne skrbi, saj jih plačate šele, ko je postopek uspešno zaključen in ko boste dobili denarno nadomestilo ali odškodnino, ki vam pripada. Na naše pravne strokovnjake se lahko obrnete, če potrebujete pomoč pri:

– pravni razlagi posameznih zakonskih določil in členov,

– izbiri ustreznega postopka za uveljavljanje denarnega nadomestila ali odškodnine za izbrisane delnice,

– izkazovanju imetništva kvalificiranih obveznosti bank,

– zbiranju vse potrebne dokumentacije,

– dostopu do virtualne podatkovne sobe,

– pregledovanju dokumentov v virtualni podatkovni sobi,

– izračunu predvidenega pavšalnega nadomestila ali odškodnine, ki jo lahko dobite z določenim izvensodnim ali sodnim postopkom,

– vložitvi zahtevka za pavšalno nadomestilo,

– vložitvi tožbe za uveljavljanje odškodnine za razlaščene delnice.

Visoka odškodnina Planinšec vam nudi celovito pravna pomoč pri vseh postopkih za uveljavljanje denarnega nadomestila ali odškodnine za izbrisane delnice, saj smo prepričani, da razlaščenim imetnikom delnic pripada pravična odškodnina. Ne glede na to, kakšen je bil vaš vložek pri nakupu delnic, je prav, da ta vložek vsaj deloma dobite povrnjen. Pri tem vam z veseljem pomagamo, zato se čim prej obrnite na nas, da začnemo z zbiranjem vse potrebne dokumentacije ter pripravo na postopek za uveljavljanje pavšalnega nadomestila ali odškodnine.