Odškodnina za poškodbo, kot je paraplegija ali amputacija

Odškodnina za paraplegijo in odškodnina za amputacijo

Pogosta odškodnina za poškodbo v prometni nesreči, ki je opredeljena kot izredno huda poškodba, je paraplegija ali ohromelost določenega dela telesa, ter amputacija noge ali roke.

Pogost pojav pri hudih poškodbah pri prometni nesreči predstavlja poškodbe živcev v zgornjem delu vratne hrbtenice in na predelu torakalne hrbtenice, ki lahko povzročijo različne paralize, kot so paraliza zgornjih ali spodnjih okončin, paraliza obraznega živca in druge paralize. Najbolj huda oblika poškodbe je diagnoza paraplegija ali tetraplegija. V izredno hudo obliko poškodb sodita tudi amputacija noge ali roke.

Kako je odškodnina za poškodbo dosegljiva?

Pri paraplegiji, recimo, poznamo različne intenzitete, kjer oseba, ki je paraplegik, ne čuti samo stopal in lahko delno samostojno hodi na kratke razdalje, seveda ob pomoči bergel, in težjo obliko paraplegije, kjer oseba ne čuti od pasu navzdol ničesar. Gre za prepletenost številnih poškodbenih posledic, saj se pri poškodbah, ki predstavljajo izredno hudo obliko – stanje katastrofe–, prepletajo številne težave na nevrološkem, motoričnem in anatomskem področju.

Odškodnina za poškodbo, kot je paraplegija, vsebuje nepremoženjsko škodo za telesne bolečine različnih stopenj in vse morebitne nevšečnosti med zdravljenjem, pa tudi za duševne bolečine, ki pogosto nastanejo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti. Odškodnina lahko vsebuje tudi strah, ki je primarni (nastopi ob samem škodnem dogodku) in sekundarni (pomeni strah za izid zdravljenja), skaženost, ter tudi  materialno škodo, ki vključuje že nastalo rento za tujo pomoč in predvideno doživljenjsko rento za tujo pomoč. Doživljenjska renta za tujo pomoč na mesečni ravni znaša 1.300 evrov in več.

Upravičenja do različnih izplačil rent so sestavni del odškodnine, ki veljajo le za invalidno osebe

Največ denarnih sredstev osebi, ki je več kot 50-odstotni invalid, vključuje renta za predvideni bodoči izgubljeni zaslužek. Odškodnina za poškodbo je namreč v veliki meri povezana tudi z izgubljenim dohodkom. To smo uredili že kar nekaj strankam in lahko s ponosom potrdimo, da nam je uspelo urediti kapitalizirano rento. Poznamo namreč mesečno rento do spremenjenih okoliščin, ki velja do tistega trenutka, ko se oseba morebiti zaposli kot invalid in začne prejemati mesečno plačo, ki je iste višine, kot bi jo prejemala, če bi bila zdrava, oziroma je seštevek mesečnega dohodka in invalidske pokojnine približno enak predvidenemu mesečnemu dohodku, ki bi ga oseba ob normalnem teku, če bi bila zdrava, prejemala. Poznamo tudi doživljenjsko mesečno rento, ki jo oseba prejema vsak mesec (odvisna je od predvidenega posameznikovega mesečnega zaslužka, če bi bila invalidna oseba zdrava, tuja nega pomoči in ostalo). Uredi pa se lahko tudi tako imenovana kapitalizirana renta, ki predstavlja enkraten znesek – izplačilo v enkratnem  znesku, ki je najbolj hvaležna za posameznika, predvsem pri mlajših osebah. V kapitalizirano rento se štejejo predvidena delovna doba in posledično celoten bodoči izpad dohodka, stroški že nastale tuje pomoči in bodoče predvidene nege tuje pomoči in ostali ključni dejavniki. Za paraplegijo je višina odškodnine sestavljena tako iz nematerialne kot materialne škode in znaša od 350.00 € do 1.000.000 €.

Odškodnina za poškodbo

Odškodnina za poškodbo v primerih, kot so paraplegija (lažja in težja oblika), izredno huda poškodba glave, poškodba živca ali živčevja, ki povzroča paralizo določenega dela telesa, amputacija dela telesa, najhujša oblika tetraplegija, lahko vsebuje tudi ureditev akontacije že takoj na začetku zdravljenja v višini 40.000 €. Ker invalidni osebi nastajajo dodatni stroški (tudi preureditev bivalnega prostora, številni prevozni stroški, proteza in ostalo), je ta akontacija vsekakor več kot dobrodošla.

Pri amputacijah so v materialno škodo vključene tudi razne proteze, saj po obligacijskem zakoniku velja, da je potrebno nadomestiti stanje, ki je bilo pred nesrečo.

Pri paraplegiku odškodnina za poškodbo vključuje tudi prenovo bivalnega prostora, ki je namenjena uporabi vozička. Tu je potrebno hraniti vse račune ali predračune, da se kasneje lahko priložijo k odškodninskemu zahtevku ali tožbi.

Posebej se specificirajo tudi vsi stroški prevoza – kilometrina, stroški masaž, stroški bazenov, stroški fizioterapije – rehabilitacija v zdravilišču, in ostalo.

Do odškodnine zaradi invalidnosti bližnje osebe so upravičeni tudi sorodniki in njen partner

Odškodnina za poškodbo se lahko uredi tudi ožjim družinskim članom zaradi duševnih bolečin invalidnosti bližnje osebe, ki je nastala kot posledica prometne nesreč ali poškodbe pri delu. Višina odškodnine zaradi paraplegije se osebi, ki živi z osebo, ki je postala paraplegik, pri nas izplača v povprečju v višini 21.000 €.

In še dodatna informacija: v društvu paraplegikov Slovenije opozarjajo, da je kar okoli 32 odstotkov oseb postalo paraplegik zaradi prometne nesreč. Veliko manj izredno hudih oblik poškodb se zgodi zaradi poškodb na delovnem mestu, ki se zgodijo predvsem ob padcih z višin – gradbenega odra ali strehe. Pri poškodbah na delovnem mestu se veliko odškodnin vloži zaradi amputacij prstov ali stopala.