Kdo je odvetnik za ločitve

Ob omembi odvetnika za ločitve, verejetno večina pomisli na odmevne Hollywood-ske ločitve, kjer je nato prihajalo do delitve enormnega premoženja, izpolnjevanje predporočnih pogodb in borbe za otroke. Nikjer več pa ne duha ne sluha o veliki ljubezni in sorodni duši. Odvetnik za ločitve je dejansko pogovorno in nekoliko krivično ime za odvetnika družinskega prava. Če ste pričakovali članek poln pikantnih podrobnosti iz raznih umazanih ločitev, potem vas moramo žal razočarati.

Odvetnik za ločitve namreč dela še vse kaj drugega, kot zgolj sodeluje pri postopkih ločitve. Ker gre pri tem za predstavnika družinskega prava, ki je zaradi obravnave zelo občutljive in pestre problematike, vodeno celo kot samostojna veja prava, mora te vrste odvetnik imeti zelo obširno pravno znanje, hkrati pa se problema lotiti na zelo individualen in empatičen način.

Družinsko pravo – zahtevnejše kot se zdi

Če se držimo stroge definicije, potem je družinsko pravo skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo.

Odvetnik za družinsko pravo ali z nekoliko nerodnim poimenovanjem – odvetnik za ločitve, vas bo tako zastopal v družinskih sporih pred Okrožnim sodiščem. Odvetnik za ločitve tako ključno vlogo odigra pri vložitvi tožbe za razvezo zakonske skupnosti, če se partnerja ne moreta sporazumno raziti. Nato sledi sodna delitev skupnega premoženja in postopki se hitro zavlečejo na več let. Večinoma pa ti odvetniki zastopajo svoje stranke v zadevah, ki se nanašajo na spore med starši v zvezi z mladoletnimi otroki – to je delitev skrbništva. Lahko bi rekli, da gre za dokaj občutljivo in nezavidljivo sodno tematiko. Sodelovanje v pompoznih ločitvah pa je prej izjema kot pravilo.

Za korist otroka

Dober odvetnik družinskega prava, ali če hočete – odvetnik za ločitve, bo v prvi vrsti vedno branil otroka in se zavzemal za njegove pravice. Otrok ima tako pravico do stika z obema staršema, razen če sodišče iz določenih razlogov ne odloči drugače. Kar se tiče varstva, vzgoje in stikov, se mora vedno prioritetno upoštevati otrokovo korist. Prav tako mora biti zaščiteno otrokovo premoženje, s katerim sicer do njegove polnoletnosti upravljajo starši. Le ta se sme uporabiti zgolj v namene njegovega preživljanja, vzgoje in šolanja.

odvetnik za ločitve 1

Vsak pravdni postopek, v katerega so vpleteni otroci, ima nekoliko grenak priokus. Ne glede na to, katera stran bolj profitira, vedno govorimo o Pirovi zmagi – otrok se namreč ob ločitvi staršev sooča s hudimi čustvenimi ranami, ki jih je pogosto težko zaceliti. Etičen odvetnik za ločitve tako ne sili v zmago za vsako ceno, ampak se poskuša poglobiti v sam proces in ga čim hitreje in s čim manj posledicami zaključiti. Saj gre vendar za otrokovo korist.

Kakšen odvetnik naj vas zastopa

V kolikor je bil otrok dodeljen v skrbništvo in vzgojo vam, potem vam bo s strani sodišča določena tudi višina preživnine. Ko se pogovarjamo glede določanja same preživnine pa je pomembno, da vas zastopa dober odvetnik za ločitve. S svojim strokovnim znanjem in ustreznim pristopom, boste tako lahko prejeli višjo preživnino, ki pa bo predvsem ustrezala otrokovim potrebam. Na drugi strani pa mora preživnina biti sorazmerna tudi z dohodkovnimi zmožnostmi tistega partnerja, ki preživnino plačuje. Če želite prejemati dostojno preživnino za svojega otroka, potem vas mora pred sodiščem zastopati predan in izkušen odvetnik za ločitve. Kot smo namreč že omenili, gre za zelo občutljivo pravno področje, pri katerem je hitro vodenje in zaključek postopka v interesu vseh udeležencev.

Ker so ločitve, delitev skrbništva in ostale borbe med bivšima zakoncema vedno mučne in skrajno neprijetne, se odvetniki družinskega prava trudijo, da svoje stranke iz samega postopka pripeljejo s čim manj čustvenih udarcev. Ne glede na to, s kakšnim izidom posamezna stranka zakoraka iz sodne dvorane, jo prava borba s posledicami ločitve čaka šele za štirimi stenami lastnega doma.