Dopolnilno zavarovanje za brezskrbno zdravje

Zdravje je človekova vrednota, ki je postavljena čisto pri vrhu lestvice vrednot. Skrb za zdravje in ohranjanje zdravja sta ključna za polnovredno življenje in v ta namen je vsak posameznik v Sloveniji vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje. Ker pa na vsakem koraku na nas prežijo nepričakovani dejavniki, ki lahko vplivajo na spremembo zdravstvenega stanja, se lahko zgodi, da je ohranjanje zdravja žal velikokrat povezano z visokimi stroški. Mnogih zdravil, zdravstvenih storitev in tehničnih pripomočkov obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, zato je danes skoraj nujno skleniti dopolnilno zavarovanje, s katerim se izognemo nepredvidenim visokim stroškom zdravstvenih storitev in ustrezno poskrbimo za svoje zdravje.

Kaj je dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno oz. dodatno zdravstveno zavarovanje predstavlja dodatek k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju, saj krije tiste zdravstvene storitve, ki v okvir obveznega zavarovanja niso vključene v celoti. To pomeni, da zavarovanci s sklenjenim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem ne rabijo doplačati razlike za zdravljenje v bolnišnici, za zdravila na recept, nujne reševalne prevoze in za medicinsko-tehnične pripomočke kot je npr. slušni aparat ali zobna protetika, dokler vrednost teh storitev in pripomočkov ne preseže najvišje priznane vrednosti.

Poleg dopolnilnega poznamo še dodatno zdravstveno zavarovanje, to pa krije stroške zdravstvenih storitev, ki so nadstandardne oz. tiste, ki so v celoti samoplačniške. Čeprav gre za dva različna pojma, se ta v vsakdanjem življenju največkrat uporabljata sinonimno. Sklenitev dopolnilnega zavarovanja je načeloma potrebna za vse, ki imajo v Sloveniji urejeno obvezno zavarovanje, doplačila dopolnilnih zdravstvenih storitev pa so oproščeni:

  • otroci, učenci in študenti, ki so vključeni v proces rednega šolanja ali imajo določene bolezni ali stanja,
  • posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev denarne socialne pomoči.

Razmerje doplačila med dopolnilnim in obveznim zdravstvenim zavarovanjem za različne zdravstvene storitve določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, navadno pa obvezno zavarovanje krije okoli 70 % zdravstvenih storitev, dopolnilno zavarovanje pa 30 %. Če ste dodatno zdravstveno zavarovani, stroške, ki jih krije obvezno zavarovanje prevzame Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stroške dopolnilnega pa zavarovalnica, pri kateri imate sklenjeno dopolnilno zavarovanje. Za sklenitev dopolnilnega zavarovanja lahko v Sloveniji izbirate med tremi zavarovalnicami, to so Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Cene dopolnilnega zavarovanja so pri vseh dokaj enotne, vsaka od njih pa poleg tega ponuja različne ugodnosti.

dopolnilno zavarovanje denar

Kdaj je treba skleniti dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si je treba urediti ob koncu šolanja, ko izgubite status dijaka ali študenta oz. ob koncu šolskega leta, v katerem dosežete starost 26 let. Ureditev dopolnilnega zavarovanja je povezana tudi z zaposlitvijo, saj ga je treba skleniti, ko se prvič zaposlite, odprete s.p. ali postanete družbenik v podjetju. Sklenitev je potrebna še ob pridobitvi statusa državljana RS, če želite zamenjati zavarovalnico ali če iz kakršnih koli razlogov nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Za ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja morate poskrbeti najkasneje v roku enega meseca od ureditve obveznega zavarovanja. Če tega ne storite, bo treba na začetek veljavnosti zavarovanja čakati tri mesece od dneva sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da morate ves ta čas plačevati premijo za dopolnilno zavarovanje, vendar vam kljub plačilu kritje dodatnih zdravstvenih uslug ne pripada in ste obravnavani kot samoplačniki.

Sklenitev dopolnilnega zavarovanja iz naslanjača

Ko z zdravjem nimate težav in lahko nemoteno opravljate vse dejavnosti, hodite v službo ali šolo in se ukvarjate z najljubšimi hobiji, niti pomislite ne, da lahko že za vogalom na vas preži nezgoda, ki vam lahko povzroči visoke stroške zdravljenja in okrevanja. Neprecenljivo je, če se lahko ob takih neljubih dogodkih zanesete na zavarovalnico, ki vam bo ob tem pomagala. Zato je pomembno imeli sklenjeno dopolnilno zavarovanje, ki ga lahko danes pri podjetju e-Zavarovanja sklenete hitro in preprosto, kjer koli in kadar koli, saj lahko vse uredite kar preko spleta v le nekaj trenutkih in tako prihranjen čas porabite za svoje priljubljene aktivnosti.

Poskrbite torej za pravočasno sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, si tako prihranite nepotreben stres in skrbi ob morebitnih nezgodah ali spremembah zdravstvenega stanja ter negujte svoje zdravje.