Koliko dolgo se polni akumulator?

Akumulator se polni različno dolgo, odvisno od več dejavnikov. Bolj kot čas polnjenja, pa je pomembno akumulator pravilno in varno polniti. Polnjenje akumulatorja spada pod njegovo vzdrževanje. Pod osnovno vzdrževanje akumulatorja razumemo nadzor tekočine, čiščenje in vzdrževanje polov in akumulatorskih priključkov.  Oglejte si veliko izbiro akumulatorjev na naslovu https://www.kmetijskaoprema.si/Akumulatorji.

Akumulator moramo ob vsakem praznjenju čim prej napolniti. Polnilec mora biti akumulatorju primeren, izbira optimalnega polnilca je zato ključnega pomena. Med zelo priporočljive funkcije so tri ali več stopenjsko polnjenje. Danes je ta funkcija postala že praktično standard, saj je polnjenje s konstantnim tokom in napetostjo slej ko prej že uničilo marsikateri akumulator.

akumulator avto

Hkrati so danes akumulatorji nekaj čisto drugega, kot njihovi predhodniki. Značilnost predhodnikov je, da so bili polnjeni s tekočim elektrolitom. Danes imamo na voljo številne naprednejše alternative oziroma tehnologije. Slednjim pa mora ustrezati tudi polnilec. Časi, ko je bil en polnilec primeren za vse baterije so več ali manj preteklost. Pri izbiri optimalnega polnilca je zato potrebno biti pozoren predvsem na njegovo ustreznost akumulatorju, ki ga želimo polniti. Prave karakteristike polnjenja predpiše proizvajalec, potrebno jih je upoštevati.

 Neupoštevanje navodil proizvajalca pomeni, da bomo izgubili garancijo. Ker gre za vedno večje zahteve je tudi modro, da polnjenje zaupamo strokovnjakom. Polnjenje, pri katerem zgolj priključimo kable na pole ter polnilec na električno omrežje je vedno večja redkost. Težave lahko nastopijo zaradi previsoke napetosti, prenizke napetosti ali različnih drugih napak. Posledice so lahko uničen akumulator, ne dovolj napolnjen akumulator in podobno.

Če hočemo na vsak način sami polniti akumulator, je nepisano pravilo  elektronski, napetostno krmiljen polnilnik s funkcijo samodejnega izklopa. Pri polnjenju ne smemo pozabiti na varnost. Čeprav se nam zdi polnjenje enostavno opravilo, lahko pride zelo hitro do zdravju škodljivih učinkov. Zato je potrebno uporabljati zaščito za oči, roke in obraz. Polnimo vedno v dobro prezračevanem prostoru. Pred polnjenjem tudi preverimo, da ni akumulator vidno poškodovan.