Peleti in energetska učinkovitost

V sodobni civilizaciji se pri izbiri energenta za ogrevanje vse bolj upošteva dejavnik, ki vpliva na okolje. To pa pomeni, da imamo kar zajetno zalogo lastne lesne biomase, iz katere lahko pridobivamo sodobna in hkrati naravi prijazna lesna goriva, kot so na primer lesni sekanci, lesni briketi in lesni peleti. Najbolj domač in obnovljiv vir energije je gotovo les, saj je Slovenija v več kot 50 % pokrita z gozdovi.

Velika prednost uporabe sodobnih goriv iz naravne biomase je predvsem v zagotavljanju zmanjševanja škodljivih izpustov v okolje. Pri tem pa imamo hkrati še občuten prihranek pri stroških za ogrevanje naših bivalnih ali poslovnih prostorov. Vse bolj priljubljena oblika ogrevanja v naših domovih postaja ogrevanje s peleti. Takšno ogrevanje je ekonomično, ekološko in kar je v današnjem hitrem tempu pomembno, predvsem je praktično.

Kaj so peleti?

Peleti so lesna biomasa, ki je pridobljena s stiskanjem suhe žagovine ali drugega odpadnega lesa, kot so opilki in leseni prah, ki nastaja pri predelavi lesa, veje, lubje ter drugi neuporabni kosi lesa, ki niso primerni za obdelavo. Peletiranje je poseben postopek izdelovanja pelet, pri kateremu najprej leseno surovino grobo zmeljejo s posebnimi kladivi lesnih mlinov. Temu sledi fino mletje ter sušenje, ker ima lahko žagovina svežega lesa v sebi tudi do 50 % vlage. Vsebnost vlage se pri sušenju zniža na približno 8 %.

V posebni napravi imenovani peletirka sledi stiskanje materiala preko posebne matrice različnih dimenzij. Zaradi tega nastajajo različne debeline in dolžine lesnih peletov. Ker se med stiskanjem material segreje in s tem povzroči izločanje lignina, ki predstavlja naravno vezivo, peletom ni potrebno dodajati umetnih veziv. Vroče pelete iz naprave je potrebno še ohladiti in po potrebi tudi sejati, da odstranijo majhne delce, drobir in prah.

Za kakovostne pelete certifikat Din Plus in EnPlus

Zveza potrošnikov Slovenije vsako leto objavi teste kakovosti peletov. DIN Plus in EnPlus sta znana certifikata, ki jih prejmejo za kakovostne pelete. Če so peleti manj kakovostni, jih že na pogled lahko prepoznate po tem, da je v vreči velik delež drobnih delcev in prahu. Kakovost peletov je povezana tudi z vsebnostjo vode, 10 % ali manj vode pomeni bolj kakovostne pelete.

peleti rezani

Peleti z manj vlage so energetsko bolj učinkoviti

Peleti so izdelani iz lesa, ki pa lahko zelo dobro vleče nase vlago. Zato je pomembno, da pelete čim bolje zaščitite pred vlago in jih skladiščite na suhih mestih, odmaknjenih od toplotnih virov. Najboljše skladiščenje je v zaprtih neprodušnih vrečah.

Peleti imajo pred drugimi oblikami biomase veliko prednost, ker za njihovo skladiščenje ne potrebujete veliko prostora. Energetska učinkovitost pelet se zaradi neprimernega skladiščenja znižuje, ker se vlaga v njih povečuje. Višja je vlažnost v peletih, tem večja energija se pri kurjenju porabi, posledično temu pa je slabša energetska učinkovitost pelet.

  • smrekovi peleti

Ti peleti so izdelani 100 % iz smrekovega lesa in nimajo lubja, kar pomeni nizka vsebnost vode in pepela. Gre za visokokakovostne pelete in zelo dober izkoristek biomase, zato gre v tem primeru za odlično rešitev.

  • peleti iz bukve

Bukovi peleti so izdelani brez primesi, iz žagovine lesa iglavcev in bukev, zagotavljajo pa čisto izgorevanje ter le malo pepela. Tudi ti peleti imajo vsebnost vlage pod 10 %, zato jih uvrščamo v visokokakovostne pelete z dobrim izkoristkom. Uporabljamo jih v kaminih, centralni kurjavi …

  • mešani peleti

Ker je les listavcev trd, peletov iz samih listavcev na trgu ni na voljo. Mešani peleti so sestavljeni iz lesa listavcev, največkrat iz žagovine hrasta in bukve, ter iz iglavcev. Pri izdelavi teh peletov je potrebno dodajati primesi, da se stiskanci lahko sploh sprimejo. Mešani peleti spadajo v nižji kakovostni razred, njihova energetska učinkovitost je nižja kot pri smrekovih in bukovih peletih.

peleti tovarna

Prihranek pri kurjenju s peleti je lahko visok

Kurjenje z lastnimi peleti zlahka navdušuje veliko uporabnikov, saj z njimi lahko kurite v pečeh za centralno ogrevanje in tudi za kurjenje v kaminih. V praksi se izkaže, da poraba 2 kg peletov pomeni porabo enega litra kurilnega olja. Ker pa je cena lesnih peletov kakovostnega razreda A1 v primerjavi s fosilnimi gorivi precej ugodnejša, se v prihodnje pričakuje velik porast ogrevanja na lesno biomaso.

Če se odločite za ogrevanje na lesne pelete, jih lahko ugodno kupite tudi prek spleta. V primerjavi z vsemi ostalimi energenti boste lahko prihranili tudi od 30 %, pa vse do 60 % stroškov ogrevanja. Za katere pelete se boste dejansko odločili, je odvisno od vas. Priporočamo, da se pozanimate, kateri peleti so najkakovostnejši.  

Tehtnico v prid peletom in nasploh ogrevanju biomaso, pa poleg ekološkega vidika in odlične energetske učinkovitosti, nagiba še en pogled. V mrzli zimi boste pri ogrevanju z lesno biomaso na toplem tudi, če zmanjka elektrike. Tisti, ki ste bili pred nekaj leti ob žledolomu, dlje časa brez ogrevanja, ste na to že gotovo pomislili.