Poznate tako imenovani ‘usage based billing’?

Za uspešno poslovanje je danes potrebnih veliko dejavnikov, eden ključnih pa je zadovoljstvo strank, ki pripomore k privabljanju novih strank, hkrati pa k ohranjanju pozitivnih odnosov in zadrževanju obstoječih. To je še posebej pomembno v modernem času storitvenih dejavnosti, kjer je plačilo za storitev mogoče opraviti preko spleta s pomočjo aplikacij, ki so rezultat v za ta namen razvite programske opreme. Tak primer je specializirana programska oprema za polnjenje električnih avtomobilov, s pomočjo katere podjetje ponuja polnjenje avtomobilov, stranka storitev izkoristi, plača s pomočjo spletne platforme in se odpelje dalje. Gre za obračunavanje na podlagi uporabe, kjer uporabnik storitve plača natanko toliko, kot je zares porabil. Programska oprema kot storitev pomeni, da zunanje podjetje naročniku ponudi programsko opremo za izvajanje storitev, ta opremo koristi in z njo omogoča plačilo storitev uporabniku, s tem pa pripomore k uspešnemu poslovanju in zadovoljstvu končnih uporabnikov.

Kaj je obračunavanje na podlagi uporabe (usage based billing)?

Gre za način obračunavanja, kjer lahko podjetje oz. organizacija s pomočjo specifične programske opreme sledi, v kolikšni meri stranka porabi izdelek ali storitev, ki ga ponuja podjetje (npr. kot že omenjena storitev polnjenje električnih avtomobilov). Tak način obračunavanja se uporablja, ko ima podjetje jasno definirano merilno enoto, koliko izdelka ali storitve porabi stranka. Pri tem ni pomembno, koliko časa je bila koriščena storitev ali kdo vse jo je koristil, temveč le količina porabljene storitve. Organizacije uporabljajo ta način plačevanja z namenom, da uskladijo ceno z vrednostjo storitve in dobijo mnenje o svojih izdelkih oz. storitvah. Ti modeli so v porastu predvsem zaradi prožnosti in enostavnosti uporabe. Tak primer je zasnovana programska oprema za obračunavanje na podlagi uporabe (usage based billing) Tridens Monetization, ki omogoča avtomatizirano zaračunavanje, ocenjevanje, obdavčitev, obračunavanje in izdajanje računov in plačilo. Mogoča je komunikacija s strankami, zbiranje informacij o njihovem zadovoljstvu s storitvijo, podpora, analitika in poročanje o rabi storitve.

usage based billing obrazec

Prednosti programske opreme za obračunavanje na podlagi uporabe

Obračunavanje na podlagi uporabe je vse bolj razširjeno v različnih panogah, saj ponuja številne prednosti tako za organizacije kot za posameznike oz. uporabnike:

  1. Dostopnost: obravnavana programska oprema strankam omogoča dostop do izdelkov in storitev kjer koli po vsem svetu. Zaradi dostopnosti se lahko znatno poveča tržni delež za podjetja,  uvedba take platforme za obračunavanje ustvarja pozitivno podobo organizacije in zagotavlja prodor podjetja na nove trge in lokacije.
  2. Uveljavljanje blagovne znamke: programska oprema daje organizacijam možnost za bolj produktivno trženje izdelkov in storitev, s čimer povečajo prepoznavnost lastne blagovne znamke. Na izdane račune je mogoče dodati tudi logotip organizacije, izbrati barvo, temo in slogan.
  3. Prilagodljivost in nadzor: ta vrsta obračunavanja omogoča različne sisteme naročnin in plačilne načrte. Uporabniki lahko nadzorujejo, koliko porabijo in glede na to prilagajajo svoja plačila ter sami izberejo načrt plačevanja, ki jim najbolj ustreza.
  4. Produktivnost: ta je povečana, saj sistem obračunavanja na podlagi porabe samodejno pošlje račun stranki in s tem osebje v podjetju razbremeni dolgotrajne in zamudne papirologije.
  5. Rast prihodkov: podjetja s tem načinom obračunavanja prihranijo stroške za obdelavo podatkov, saj program samodejno izračuna porabo izdelka oz. storitve, prav tako se izogne napakam, ki bi jih sicer prineslo ročno izdajanje računov.

Sistem obračunavanja na podlagi uporabe (usage based billing) je enostaven za vzpostavitev in ponuja prihranek časa, vzdrževanja in virov ter pripomore k ustvarjanju dodatnega prihodka. Podjetja na tak način lažje primerjajo stroške z variabilnimi cenami. Vsaka organizacija ima svoje potrebe glede obračunavanja cen, platforma Tridens Monetization pa je idealna za dejavnosti na področju medijev, komunikacij, javnih storitev, izobraževanja, e-mobilnosti in zdravstvene industrije. Tak način obračunavanja so z navdušenjem sprejele tudi stranke, saj omogoča plačevanje dejanske porabe. To je tehnologija prihodnosti, ki se v svetu vse bolj uveljavlja, zato postaja stalnica vseh podjetij in organizacij, ki želijo biti v koraku s časom.